Várfejlesztés
Kezdőlap Várfejlesztés Partnerek Kapcsolat Sajtószoba Galéria

Közlekedésfejlesztés

A „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt, mint Bridge-projekt két európai uniós tervezési időszakon ível át. Az I. ütem fejlesztései 2012-2015 között valósulnak meg. Az építések, eszközbeszerzések 2013-2014-re koncentrálódnak. A II. ütem kivitelezési előkészületei 2015-ben kezdődnek meg, az építések, eszközbeszerzések 2019 év végéig befejeződnek.

A Budai Vár jelentős lakóhelyi, munkahelyi, és kulturális funkciókkal rendelkező, az UNESCO Világörökség listáján is szereplő, attraktív terület. A motorizáció terjedésével azonban az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett az egyéni és turistabuszos közlekedésből származó környezetterhelés, a zsúfoltság, a járműtárolás, amely a Vár életminőségét jelentős mértékben rontotta. A közösségi közlekedés versenyképessége sem volt megfelelő, és a Vár akadálymentes elérhetősége is korlátozott volt.

A most megvalósuló fejlesztés célja a Vár elérhetőségének javítása, a közlekedésből eredő terhelések csökkentése a környezet adta hagyományok tiszteletben tartása mellett, a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. A fejlesztés komplexitása és integritása abban is megnyilvánul, hogy az elérhetőség javítását a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások – elsősorban a közösségi közlekedés (járművek, forgalomirányítás, intelligens rendszerek stb.) együttes fejlesztése révén - valósítja meg, az akadálymentesítés szempontjainak figyelembe vételével.

A több ütemben megvalósítandó projekt célul tűzte ki, hogy a Budai Vár egy olyan vonzó területté váljon, mely mind az ott lakók, mind az odalátogatók számára élhető, élénk, impulzív, különböző közlekedési módokkal és eszközökkel könnyen elérhető. Hosszú távon célként fogalmazódik meg a közel gépjárműmentes Vár kialakítása, ahol a kedvező feltételekkel rendelkező gyalogos és kerékpáros közlekedés, valamint – a közlekedési hálózat és a járműállomány modernizációja révén – korszerű, magas színvonalú, környezetbarát, akadálymentes, a Vár egészét feltáró közösségi közlekedés biztosítja a Váron belüli forgalmat és a Vár elérését. Ugyanakkor a Vár környezetében kialakítandó parkolók az egyéni és a turistabuszos közlekedés számára is biztosítják a Vár elérését, de a Váron belüli személygépjármű és turistabusz mozgás és tárolás korlátozott lesz. Ennek mértékét a javaslat úgy kívánja megteremteni, hogy a területen megmaradjon az életteli pezsgés és az itt lakók számára a korlátozások több előnyt jelentsenek, mint hátrányt.

A Várkert Bazár felújításához kapcsolódó fejlesztések

A Várkert Bazár felújításának illetve bővítésének részeként jelen projekt is tartalmaz elemeket. A KÖZOP-projekt keretében azok a fejlesztési elemek kerülnek megvalósításra, melyek az elvárt prioritásoknak megfelelnek. Mivel a projekt keretében a Vár területén már első lépésben egy közel 20%-os férőhelycsökkentést eredményező (kb. 200 férőhely) parkolás szabályozás valósul meg, a hivatásforgalom számára alternatívákat kell biztosítani. Ennek egyik eszköze a Várkert Bazár alatti, 298 férőhelyes mélygarázs megépítése.

A gyalogos közlekedési kapcsolatok déli, dél-keleti irányból történő elősegítésére a Várkert Bazár területén, a vízhordó lépcső mellett egy mozgólépcső kerül kiépítésre, melynek segítségével egy hiányzó gyalogos kapcsolat kerül kiépítésre, javítva ezzel a Budai Vár elérhetőségét.

A mozgólépcső a geometriai adottságok miatt az utcaszinthez képest magasabbról indul. A Várkert Bazár ún. Északi pavilonjának felújításával akadálymentes kapcsolat (liftek kerülnek beépítésre) kiépítése történik meg az utcaszint és a kert szintje (mozgólépcső indítási szintje) között. Az Öntőház udvaron keresztül újabb lift érhető el, mely akadálymentes kapcsolatot biztosít a mozgólépcső felső szintjéig. A mozgólépcső felső fogadószintjéhez kapcsolódik a Kortinafalak közötti gyalogossétány. A Palota terasz-szintjét itt is lifttel lehet a mozgólépcső felső végétől elérni.

A gyalogos közlekedés fejlesztése

A Vár gyalogos megközelítésének egyik fő problémáját jelenleg az akadálymentes megközelítés hiánya jelenti. Jelenleg ez mindössze két ponton a Clark Ádám téren a Budavári Siklóval, illetve a Palota út felőli oldalon a Széchényi könyvtárba vezető lifttel megoldott. A gyalogos közlekedés fejlesztési elemeinek egyik elsődleges célja, hogy több ponton akadálymentes feljutást biztosítson a Várba.

Az akadálymentes megközelítésre a következő pontokon liftek kiépítését tartalmazza a projekt:

 • a Lovas utcai Anjou-bástyánál (Országház utca)
 • a Gránitlépcsőnél (Szentháromság utca)
 • a Korlát utcánál (Lant utca)
 • az iskolalépcsőnél (Ibolya utca)
 • a Várkert Bazárnál a mozgólépcső alsó és felső végénél
 • a Keleti zártkert és az Oroszlános udvar között
 • az Öntőház udvar és a Keleti felvezető út között
 • a Palota úti turistabusz-fordulónál (Csikósudvar)

Gyalogos információs rendszer

A gyalogos közlekedés fejlesztését szolgálja egy korszerű információs rendszer kiépítése, mely két alapelemet tartalmaz:

 • Hagyományos statikus jelzésrendszer a legfontosabb információk jelzésére (nevezetességek, gyalogos irányok, mosdók, liftek, stb.)
 • Korszerű internet alapú tájékoztató, illetve gyalogos / kerékpáros navigációs rendszer, melyet okostelefon használatával lehet elérni a Budai Vár területén. A rendszer a közlekedővel minden fontos információt közöl, tematikus keresési lehetőségeket biztosít, intelligens szolgáltatásokkal rendelkezik és alkalmas egy on-line idegenvezetésre is. A rendszert a nagy turista forgalom miatt több nyelven kell elérhetővé tenni. A rendszer használatához telepített Wifi-hálózat biztosítja az adatátvitelt. Az alkalmazásokat Android, iPhone, és Windows Mobile platformokon kell elérhetővé tenni.

A parkoláshoz kapcsolódó fejlesztések

A Budai Várban és környezetében a parkolás-szabályozás alapelve, hogy a várfalon belül a közterületi parkolás fokozatos csökkentése valósuljon meg, amellyel párhuzamosan, ütemezetten a Vár környezetében garázsok létesüljenek. Ennek megfelelően rövidtávon a gyalogos- és a turistaforgalom szempontjából legfontosabb tereken és szakaszokon javasolt a közterületi parkolás megszüntetése. A további parkolóhelyek megszüntetése a Váron kívüli parkolási lehetőségek függvénye.

A parkolás korlátozásával összhangban mélygarázsok épülnek, amelyek a lehetőségek függvényében időben és térben is követik a parkolóhelyek megszüntetésének lépéseit.

Ütemezetten a következő garázsok megépítésével számolunk:

 • Várkert Bazárhoz tartozó 298 férőhelyes mélygarázs (I. ütem)
 • Csikósudvar I. garázs (1I. ütem projekten kívül megvalósítással, de a kapacitását figyelembe vesszük a parkolás korlátozásokkal összefüggésben), Csikósudvar II. garázs (II. ütem),
 • Lovas út alatti garázs (II. ütem)
 • Szabó Ilonka utcai garázs (II. ütem)

A behajtási rendszer korszerűsítése, parkolásirányítási rendszer

A Budai Vár területére történő behajtás a SKIDATA parkoló rendszer felügyeletével, üzemeltetésével valósult meg és üzemszerűen működik 2013. év eleje óta. A be- valamint kivezető útvonalakon rendszámolvasóval ellátott sorompórendszer biztosítja a rendszer működését. Három terület különíthető el a rendszerben:

 • Védett övezet: határoló sorompók (Bécsi kapu, Tárnok utca, Úri utca)
 • Parkolóövezet: határoló sorompók (Hunyadi út, Tárnok utca, Szent György tér, Palota út)
 • Palotanegyed: határoló sorompó (Szent György tér)

A rendszer a parkolási koncepció ütemezett megvalósítása során folyamatosan bővítésre illetve átalakításra kerül.

Autóbusz-közlekedés

A javaslatok megvalósulása esetén a korszerű EURO VI -os diesel és zéró emissziós buszok egységes rendszert alkotnak és közösen látják el a lakossági, intézményi és turisztikai jellegű igényeket. A teljes forgalmi rendszer a BKK felelősségi körébe tartozik, a fővárosi tarifarendszer egységesen érvényes a járatokon.

A 16-os autóbuszcsalád 2014-től új beszerzésű EURO VI. dieselbusszal közlekedik, 2020-tól zéró emissziós elektromos járművekkel. A 16-os járat a Széll Kálmán tér és Deák tér között közlekedik, a maival azonosan, egésznap 6 percenként, a 16A járat pedig a Széll Kálmán tér és Dísz tér között közlekedik. Reggel 3 és félpercenként, napközben 6-7 percenként jár, a Vár többirányú megközelíthetőségének megvalósítását követően szerepe csökken.
 
A vári belső járat 2014-től indul, és új beszerzésű elektromos midibusszal közlekedik majs. Célja a Vár teljes értékű belső feltárása, és a közvetlen külső célpontok elérése. Egésznap 10 percenként jár. Három járat összehangolt közlekedését tartalmazza. A 116 járat az Oroszlános udvar és a Dísz tér között közlekedik, reggel 30, napközben 60 percenként jár, a BKK-hálózat részévé válik. A 116F járat a Fény utcai piac és az Oroszlános udvar között közlekedik, reggel 30, napközben 60 percenként jár, és a BKK-hálózat részévé válik. A 116B járat pedig a Batthyány tér és az Oroszlános udvar között közlekedik, reggel 30 napközben 60 percenként jár majd, és szintén a BKK-hálózat részévé válik. A Vár belső járat szerepe a megépülő liftekkel való közvetlen kapcsolat. Útvonala a Váron belül: Bécsi kapu tér – Kapisztrán tér – Úri u. – Dísz tér – Oroszlános udvar. Visszafelé: Oroszlános udvar – Szent György utca – Dísz tér – Tárnok u. – Fortuna u. – Bécsi kapu tér.

A Vár külső körjárat, vagyis a 216-os járat a Bécsi Kapu tér és a Szarvas tér közötti körjárat lesz. A Vár belső területének közvetlen új kapcsolatrendszerét adja a budai fonódó villamossal, a kikötővel, a Krisztina körúti vonalakkal, valamint aktívan támogatja a turistabuszról származó igényeket a Lánchíd utcában és a Palota úton. Útvonala lefelé: Bécsi Kapu tér - Kapisztrán tér – Úri utca - Dísz tér – Hunyadi J. út – Szalag utca – Fő utca – Lánchíd u. – Szarvas tér. Útvonala felfelé: Krisztina krt. – Dózsa tér – Palota út – Dísz tér – Tárnok utca – Szentháromság tér – Fortuna utca – Bécsi Kapu tér.

Közforgalmú vízi közlekedés

A vízi közlekedés vonatkozásában a Várkert Bazár megépülésével és a Lánchíd utca átépülésével összefüggésben új kikötő létesül. A kikötő parti infrastruktúrája a már meglévő kikötőkhöz hasonló lesz (utasváró, kerékpártároló, akadálymentes kapcsolatok, mozgássérült parkoló, térfigyelés, utasszámlálás, közvilágítás), a kikötő megközelítése az alsó és felső rakpart között meglévő lépcsőn lesz lehetséges, amely egy rámpával való kiegészítéssel akadálymentes kialakítást kap. A BKV által üzemeltetett közforgalmú hajójáratok érintik az új kikötőt, és megindul a tervezett keresztirányú átkelő járat a Vigadó és a Várkert Bazár között.

Turistabusz-parkolók

A 2012-ben készült megvalósíthatósági tanulmányban kialakított koncepciónak megfelelően megszűnik a Hunyadi János úti turistabusz-parkolás és a Dísz téren történő áthajtás. A turistabusz-forgalom súlypontja a Vár keleti oldaláról a nyugati oldalra kerül át.

A Vár nyugati oldalán a turistabuszok forgalmának és parkolásának biztosítására 4 területet érintenek a beavatkozások. A Palota úton jön létre a busszal érkező turisták fő fogadó pontja: az út Vár felőli oldalán, a tervezett Csikósudvar II. garázs melletti szakaszon az útpálya szélesítésével fel-leszállóhelyet alakítottunk ki. A turistabuszok megfordulását a garázs épülete mellett kialakítandó buszforduló teszi lehetővé. A Palota út nyugati oldalán a turistabusz parkolás a jelenlegi állapot szerint megmarad. A Dózsa György téren a turistabusz parkolás két helyen alakítható ki jelentős beavatkozás nélkül. Az Attila út – Palota út kapcsolatot biztosító rámpás szakaszokon a jelenlegi személygépkocsi-parkolók helyén 3 busz számára jelölhető ki parkoló. A téren az Attila út és a villamospálya közötti zöldterületen, fakivágás nélkül térkő burkolatú buszparkoló építését javasoljuk 15 jármű részére, az Attila út felőli be- és kihajtással. A Krisztina körútnak a Dózsa György tér és Kereszt utca közötti szakaszán a meglevő adottságok (teniszpályák, bemutatott rom) megtartásával 8 busz számára alakítható ki leállósáv. Emellett egy buszterminál a Mészáros utca mellett húzódó vasúti területen kap helyet. Behajtás a Mészáros utcán kialakításra kerülő csomópontból lesz lehetséges. A parkoló a jelenleg használaton kívüli vágányok helyére kerülne. A terminál a jelenlegi elképzelés szerint 40 férőhelyes, és a parkoláson kívül egyéb szolgáltatásokat is biztosít majd.

A Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, a Döbrentei utca és a Szarvas tér rendezése

A Várkert Bazári fejlesztés a Várkert Bazárt és az Ybl teret a Budai Vár „kapujává” teszi, ezzel egyidejűleg szükséges, hogy az érintett közterületek is alkalmassá váljanak az új szerepre.

Az útszakasz engedélyezési terve szerint a Lánchíd utca forgalomcsillapított lesz, új burkolatot kap, valamint az útpálya a járda szintjére kerül. Nyomvonala jelentősen nem változik. Parkolókat csak a telekhatáron belül jönnek létre. A Lánchíd utcában irányhelyes kerékpársávok készülnek a biciklisták számára.

A Döbrentei utca szintén új burkolatot kap. A forgalmi rendje is megváltozik: a Fogas utca és a Döbrentei tér között déli irányba egyirányú, a Fogas utca és az Ybl Miklós tér között északi irányba egyirányú. Csak az egyik oldalon lesz parkolás, mert a Döbrentei utcába kerül a rakparti kerékpárút. Bár az utca egyirányú, a kerékpárosok haladhatnak majd a forgalommal szemben. A beruházás része a Várkert Bazár két oldalán lévő lépcsők felújítása (Sándor Móric és Öntőház lépcső). Új csomópont került kialakításra a Várkert Bazár mélygarázsának kihajtásánál. A mélygarázsból a Fogas utca felé szemben nem lehet áthajtani.

A Lánchíd utca – Apród utca ezen a szakaszon változik a leginkább. A jelenlegi osztott pálya a tervezett csomóponttól délre kezdődik. A 2 x 2 sávos kialakítás is a csomópont Attila úti ágainál kezdődik. A Döbrentei utca egyirányúsítása miatt az Erzsébet híd Attila utcai lehajtója mellett létesül egy szervizút. Új villamosmegálló pár kerül kialakításra a Várkert rakpart 7. épület előtti szakaszon. Közforgalmú hajókikötő kerül elhelyezésre az alsó rakpartról felvezető lépcső vonalában. Az rakpartok közötti lépcső az akadálymentesítés érdekében kiegészül rámpával. A Lánchíd utca átépítése során közműkiváltásokra és közműfejlesztésre is kerül, amiből a közvilágítás megújítása a projekt része.

Gyalogos területek fejlesztése

A Vár közösségi közlekedés fejlesztésének egyik célja a Batthyány tér közvetlen elérése. A vizsgálatok alapján erre jelentős igény mutatkozik. A Batthyány tér jelenlegi formájában elrendezését, állapotát tekintve csak korlátozottan alkalmas további buszjárat, illetve további forgalom fogadására. A tér átalakítása után a gyalogos felületek és a buszvégállomás egymástól jobban el lesznek választva. A gyalogos tér a déli részen, a templomhoz közvetlenül csatlakozva kerül kialakításra. A buszvégállomás a tér északi részén szigetperonos elhelyezést kap. A területre a Főmterv ZRt. (2010. januárban) jelen projektet megelőzően engedélyezési tervet készített.

A Szent György téri romterület jelenlegi állapotában gátolja a várfal tetején a palota területének gyalogos körüljárhatóságát. A tervek szerint itt lesz majd a Palota úti turistabusz fordulójánál elhelyezett két nagyteljesítményű liftnek a felső állomása. Ez lesz tehát a palota területének az egyik legfontosabb fogadópontja, melynek kialakítását minőségben is összhangba kell hozni a régészeti romterület kialakításával. A beruházás legfontosabb eleme, hogy a várfal tetején megépüljön a jelenleg hiányzó gyalogos kapcsolat a Budavári Palota felé.

Információ

Hogyan változik meg a Várnegyed közlekedése? Mitől lesz könnyebben megközelíthető gyalogosan vagy kerékpárral a Budai Vár? Milyen lesz a környéken a parkolás rendje? Megmarad-e a „piaci buszjárat”? Hol lesznek a panorámaliftek?

Kérjük, látogasson el rendszeresen honlapunkra, ahol a  Budai Vár és környékének közlekedésfejlesztése kapcsolatban naprakész információkat és érdekességeket talál.

Érdeklődését köszönjük!